Selvans a Girona


La Diputació de Girona porta creada una xarxa de 52 reserves de boscos madurs a la demarcació

Boscos madurs


Constitueixen un element fonamental per la conservació de la natura i la biodiversitat, alhora que presenten un elevat valor patrimonial i sociocultural amb un paper clau com a embornals de carboni

Selves primàries


Són refugi de la major biodiversitat del planeta i claus en la lluita contra el canvi climàtic i la supervivència de les comunitats indígenes

El futur de Sèlvans


L’objectiu del projecte és estendre una xarxa de boscos madurs a tota Europa i la protecció de les selves primàries del tròpic

Com col·laborar amb el programa Selvans?

Descobreix els beneficis de col·laborar en la creació d´una xarxa de reserves forestals i en la protecció de les selves tropicals!

Galeria de vídeos

Introducció

El context europeu

El context mundial

Sèlvans