Europa

Àmbit espanyol

© Jaume Hidalgo

Objectius

L’objectiu de Sèlvans a Espanya és la conformació d’una xarxa espanyola de boscos madurs a nivell estatal que seguiria el model de custòdia dut a terme per a la creació de la xarxa de reserves forestals de la demarcació de Girona, que es basa en la compensació econòmica dels drets de tala o en base als costos d’oportunitat que representa el bosc. I en un futur, vinculada a la materialització d’un subprograma de la xarxa Natura 2000

Complicitats

Sèlvans ha de cercar un seguit de complicitats diverses del territori amb les que adquirir un conjunt de compromisos per tal de complir amb els objectius marcats, cooperant amb altres administracions i entitats a l’hora de facilitar l’extensió de Sèlvans a Espanya, i possibilitar així la creació d’una xarxa espanyola de reserves forestals.

En concret, a Espanya caldrà buscar les complicitats del Govern estatal a través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) i, en concret, de la Subdirecció General de Política Forestal i Desertificació. Aquesta s’hauria de comprometre a:

 • L’impuls per a la creació d’una xarxa espanyola de boscos vells i singulars, conjuntament amb la Fundación Biodiversidad.
 • La creació d’un fons de conservació de boscos madurs.
 • La inclusió en el marc normatiu espanyol i en la política forestal d’una gestió que consideri criteris d’evolució natural del bosc, per forests públics i privats.
 • Recolzament en la recerca de complicitats a la Unió Europea.
 • La presentació institucional del Programa Sèlvans a nivell estatal i la recerca d’espònsors.
 • La recerca d’aliances per a la constitució de la Fundació Sèlvans, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de la internalització dels serveis ambientals que genera la xarxa espanyola de boscos vells i singulars i de projectar la xarxa de reserves forestals a escala europea i en l’àmbit de la cooperació internacional.

© Jaume Hidalgo

Avantatges / beneficis

Els rendiments que Sèlvans pot generar al les complicitats o ens implicats són:

 • Liderar la conformació d’una xarxa espanyola de boscos vells i singulars, coordinant els programes i convocatòries d’ajuts, cooperant en la identificació de boscos singulars d’interès, en la transferència de coneixements en matèria de boscos madurs i en els programes de recerca en reserves forestals destinades a evolució natural, i contribuint a l’obtenció de patrocini privat.
 • Poder liderar la projecció internacional a escala europea de la creació de la xarxa europea de boscos madurs com una subxarxa de la xarxa Natura 2000.
 • Disposar d’un instrument per a la conservació directa de la biodiversitat.
  Tenint en compte que és obligació de les diferents administracions del Govern protegir i conservar la biodiversitat, resulta totalment idoni disposar d’una eina addicional de conservació d’aquest patrimoni. A més, els boscos madurs contribueixen a la lluita contra el canvi climàtic en tant que esdevenen un magatzem d’ingents quantitats de carboni i, en aquest sentit, la responsabilitat del Govern en la posta en marxa d’accions pot ser determinant.
  A més, l’extensió de la xarxa de reserves de boscos vells i singulars esdevé una eina viable i concreta per complir amb els objectius prioritaris fixats per la Unió Europea en la Nova Estratègia Europea per a la Biodiversitat: recuperar el 15% dels ecosistemes degradats i reforçar la sostenibilitat en la silvicultura a través de l’elaboració de plans de gestió forestals per a tots els boscos de domini públic i aquells que superin una superfície determinada.
 • Ajudar al compliment dels compromisos internacionals en matèria de lluita contra el canvi climàtic vinculats a les emissions de CO2 i en matèria de conservació de la biodiversitat.
 • Generar un recurs econòmic vinculat al turisme i la inclusió dels boscos vells i singulars com a un atractiu a afegir a l’oferta turística d’un determinat àmbit. En aquest sentit, es posa a l’abast un patrimoni natural que, tot i la seva presència, no representava un increment de valor econòmic fins que es dona a conèixer.
 • Sensibilitzar la població en matèria de conservació de la natura i la biodiversitat, la importància dels boscos i del canvi climàtic.
 • Legitimar posteriors accions de cooperació internacional. El desenvolupament de programes als boscos tropical és més legítim partint des d’una corresponsabilitat en la protecció dels boscos madurs, sota la forma d’una xarxa espanyola pròpia de boscos madurs.

Estratègia Espanya