Amenaces i problemàtiques existents

Boscos madursEl paisatge forestal a Europa ha estat profundament transformat al llarg del temps, sobretot durant el darrer segle, per l’activitat agrícola, ramadera i silviforestal. Aquest procés de destrucció és irreversible, ja que les característiques naturals d’aquests boscos verges no podran mai més ser els mateixos després de la intervenció humana…

Ampliar

Selves primàriesLes selves primàries es troben en l’actualitat greument amenaçades, principalment per la tala de boscos, en part il·legal, vinculada a la indústria de la fusta, així com per la crema d’aquestes boscos amb l’objectiu de destinar-los a usos, principalment, agrícoles i ramaders. Aquest procés de destrucció és irreversible, ja que les característiques naturals d’aquests boscos verges ja no podran mai tornar a ser les mateixes després de la intervenció humana…

Ampliar