Com col·laborar

Avantatges de la participació en el programa

Lluny de restar productivitat a la propietat forestal, la conservació del patrimoni forestal singular suposa una oportunitat per incrementar la renda del bosc. En concret, els avantatges per als propietaris de reserves forestals a través de Sèlvans són:

  • Compensació econòmica de les externalitats o beneficis del bosc, a través d’un pagament pels drets de tala del bosc i els aprofitaments que es deixen d’obtenir d’aquest, de manera que els propietari del bosco vells o singular no ha d’assumir personalment el càrrec de la conservació d’un patrimoni que és de tothom.
  • La reserva forestal destinada a evolució natural en cap moment és obstacle per a l’explotació ordinària de la superfície restant, que molts cops soldrà ser la predominant. Per tant, la protecció de boscos vells i singulars es conjuga amb la gestió sostenible de la proporció explotable dins d’una mateixa propietat forestal.
  • Millora la gestió de la forest de la proporció explotable i la qualitat del bosc en general, ja que els arbres vells desenvolupen una important funció de sanejament forestal i, per altra banda, el seu millor port i conformació sol correspondre a un millor genotip i, per tant, el proveïment de llavor que fan al bosc és altament interessant per a la regeneració de la forest. Per tant, un arbre vell no implica cap pèrdua per a l’explotació, sinó més aviat implica guanys.
  • Augment del valor afegit que suposa la presència a la propietat d’una reserva forestal vinculada a una xara de reserves de boscos vells i singulars. Atesa la màgia i riquesa paisatgística d’aquests boscos, esdevenen un atractiu cultural de primer ordre i es poden incorporar amb èxit en l’oferta turística a escala local, regional o nacional, tot i que aquest procés resta subjecte a la voluntat de la propietat forestal i a la conveniència de promoure’n el seu coneixement.