Com col·laborar

Avantatges per als patrocinadors

 

Els  avantatges per als patrocinadors de reserves forestals a través de Sèlvans són:

  • Responsabilitat Social Empresarial. L’empresa demostrarà un compromís en un àmbit de Responsabilitat Social Empresarial innovador: la conservació de la biodiversitat. A més, generarà un retorn social i ambiental de l’activitat de l’empresa i un benefici directe per al medi ambient, buscant garantir un desenvolupament econòmic sostenible i assegurant i preservant els serveis ambientals del territori per a les generacions actuals i futures.
  • Beneficis en imatge. La millora de la imatge serà possible per un conjunt d’accions de difusió i comunicació que es duran a terme des de la Fundació (entrevistes de ràdio, televisió, edició de materials, etc.), en els quals es farà aparèixer els logotips dels patrocinadors. En concret, en funció de l’aportació que es faci, les contrapartides pels patrocinadors seran:
CONTRAPARTIDES PER ALS PATROCINADORS
ACCIÓ Aportació mínima* Aportació mitjana* Aportació alta*
Publicitat de la convocatòria d’ajuts en matèria forestal Cita Logotip Logotip
Web Cita Logotip en petit Logotip destacat
Publicacions del programa Cita Logotip en petit Logotip destacat
Reportatges gràfics - Cita Cita
Anuncis als mitjans de comunicació - Cita als diaris Logotip als diaris, cita a les ràdios
Rodes de premsa i notícies als mitjans - - Cita
Entrevistes ràdio i TV - - Cita
Senyalització en el bosc (quan sigui factible i en la ubicació adient, amb indicació de “ (nom de l’Administració que gestiona el Programa Sèlvans) vetlla per la conservació d’aquest bosc singular a través del Programa Sèlvans; hi col·labora …”) - - Cita i logotip en plafó o cartell
  • Prestigi social. La preservació dels boscos, la lluita contra el canvi climàtic o la conservació de la biodiversitat i d’espècies amenaçades, són aspectes que en l’actualitat adquireixen un ressò internacional i, alhora, troben el recolzament generalitzat de la societat i dels compromisos internacionals adquirits fins ara. En aquest sentit, cal destacar que enguany ha estat declarat per l’ONU “Any Internacional dels Boscos”, per lluitar contra de desertització i el canvi climàtic.
  • Augment del valor afegit dels productes i serveis de l’empresa.
  • Exempcions fiscals, mitjançant un acord amb una entitat de custòdia del territori o través de la vinculació amb la Fundació Sèlvans, que tindrà la finalitat específica de conservar el patrimoni forestal singular.
  • Compensació d’emissions de CO2, mitjançant la corresponent certificació en el mercat de carboni, atès que les reserves forestals de boscos madurs esdevenen embornals o reserves de carboni.