Patrimoni forestal singular

Boscos madurs

Els boscos madurs són boscos que tenen elements lligats a l’edat i a l’estructura arbrada que els hi confereixen un interès especial, configurant un ecosistema d’alta qualitat amb una estructura equilibrada configurada per arbres de gran diàmetre, arbres vells i arbres morts.

Representen un ecosistema amb una gran biodiversitat.

La importància dels boscos madurs rau en el fet que representen un ecosistema amb una gran biodiversitat, amb arbres d’edats diverses que són font d’aliment i refugi d’éssers vius. A més, acumulen una gran quantitat de carboni, tant a les grans soques com en el sòl forestal, essent part important doncs en la lluita contra el canvi climàtic.

Esdevenen, doncs, de vital importància per a la protecció de la biodiversitat, com a factor de control del cicle hidrològic, són importants embornals de carboni, milloren la gestió forestal en la silvicultura moderna, i tenen un elevat interès i atractiu turístic, cultural i científic.

Europa encara conserva una petita part dels seus boscos originaris, i els seus boscos vells són un patrimoni únic que cal preservar.

 

La importància dels boscos madurs