Programa Sèlvans

Finançament

L’assoliment dels objectius definits requereixen vies de finançament. Per una banda, aquest s’aconsegueix mitjançant l’aportació econòmica per a la convocatòria pública d’ajuts en matèria forestal la qual corre a càrrec de la Diputació de Girona. I, per l’altra, els boscos d’interès que no s’aconsegueixen indemnitzar a través de partides públiques es poden custodiar mitjançant el mecenatge i el patrocini privat, bé sigui a través del conveni de col·laboració amb xarxes de custòdia del territori o bé amb acords directes amb empreses o entitats bancàries patrocinadores de Sèlvans.