Solucions possibles

Internacionalització dels intangibles

Equilibrar els beneficis ambientals i els drets de la propietat

La compensació pel dret de no tala es converteix en un sistema de compensació a la propietat forestal, pública o privada, en concepte dels beneficis i serveis ambientals dels boscos singulars. I el pagament pels serveis ambientals esdevé un sistema d’equilibri territorial que canalitza recursos dels sectors més productius envers el medi rural, en benefici dels ens locals propietaris de boscos comunals.

Ampliar

Compensar les emissions de CO2

La canalització del mercat de carboni en concepte de compensació dels drets d’emissió de CO2 per part d’empreses i organismes es configura com a un potent instrument de lluita contra el canvi climàtic i protecció dels serveis que ofereix el bosc.

Ampliar