Tròpic

Objectius i prioritats

En el seu vessant internacional, Sèlvans vol promoure la conservació dels boscos primaris com a eina de lluita contra l’escalfament global i el canvi climàtic, per a la supervivència de les comunitats primigènies i per a la conservació de la biodiversitat.

Aquests objectius els vol assolir mitjançant la conformació d’una xarxa mundial de boscos primaris, vinculada a la materialització d’un programa pilot REDD+ de conservació de relictes de selva primària i la consecució de projectes pilot de cooperació internacional al desenvolupament en aquesta matèria. Sèlvans vol fer-ho amb la finalitat d’implicar les comunitats indígenes i les administracions i associacions locals per a que s’aconsegueixi conservar retalls de bosc verge.

Pel que fa a prioritats, els boscos de protecció prioritària són els boscos primaris tropicals, ja que són els més importants en extensió, els que més biodiversitat alberguen, en els que hi viuen un major nombre de comunitats indígenes, els que tenen un paper més important en la lluita contra el canvi climàtic i, a la vegada, els que es troben més amenaçats per l’activitat de l’home.