Com col·laborar

Participació en el programa

El sector privat pot participar en la conservació dels boscos primaris i madurs a través de la custòdia mitjançant el seu mecenatge privat, bé sigui a través convenis de col·laboració amb entitats de custòdia o bé amb acords directes amb empreses o entitats bancàries patrocinadores del programa. A més, cal constatar que no s’obliga ningú a protegir el seu patrocini, sinó que el propietari actua per voluntat pròpia perquè observa una oportunitat de compensar econòmicament els beneficis ambientals que genera un bosc singular de la seva propietat.

D’aquesta manera, amb la participació d’empreses o entitats en la conservació de boscos madurs a través de Sèlvans s’aconsegueix un mecenatge que constitueix un sistema de gestió pública inèdita o innovadora.

Patrocina una reserva

Si ets un empresari compromès amb el medi ambient i vols mostrar-ho, pots contribuir a la conservació i preservació de l’increïble valor ecològic, patrimonial i paisatgístic dels boscos vells i singulars, a través del patrocini d’una reserva forestal, cosa que et proporcionarà prestigi social i un augment del valor afegit dels serveis i productes, entre d’altres…

Ampliar

Crea una reserva

Si ets propietari forestal i vols millorar la gestió del teu bosc, pots destinar part del teu terreny a evolució natural per a que pugui ser declarat Reserva Forestal, passant a formar part d’una xarxa de boscos vells i singulars i beneficiar-te d’un sistema de compensació de les externalitats…

Ampliar