Solucions possibles

Política forestal

Els objectius assumits per Sèlvans es poden assolir a través de l’extensió de reserves de boscos vells i singulars mitjançant àrees protegides, la protecció d’elements singulars i la incorporació de criteris de protecció de boscos madurs en els plans d’ordenació i planificació forestals.

Extensió de reserves de boscos madurs

L’extensió del programa Sèlvans es pretén dur a terme mitjançant, principalment, la creació d’una xarxa catalana i espanyola de boscos madurs, que seguiria el model de Sèlvans a la província de Girona, i d’una xarxa europea de reserves forestals vinculades a una subxarxa de boscos madurs dins la xarxa Natura 2000. Amb l’objectiu final de protegir les selves primàries a través de l’execució de programes internacionals REDD+.

  • Subxarxa de boscos madurs dins Natura 2000
  • Execució d’un programa REDD+
Ampliar

Incorporar criteris de protecció de boscos madurs en els plans d’ordenació i planificació

Fomentar una política forestal que doni prioritat a la conservació de la biodiversitat i que incentivi als propietaris dels boscos en l’aplicació de criteris de silvicultura sostenible, incorporant criteris com la destinació de part d’una explotació forestal a reserva en evolució natural o la reserva d’un mínim de peus extrafusters a les zones productores de fusta…

  • Bosc en evolució natural
  • Peus extrafusters
Ampliar

Protecció d’elements singulars

Protegir arbres o arbredes amb valors d’elevada singularitat vinculats al grau de conservació, a valors socials i culturals, valors productius i valors científics.

  • Declaració arbres i arbredes singulars
Ampliar