Fundació

Procés de constitució

Gzzz

El procés de constitució de la Fundació haurà d’estar liderat per la Diputació de Girona, impulsora pionera del Programa Sèlvans a la Diputació de Girona (Catalunya), i promocionat conjuntament per entitats o agents amb suficient solvència tècnica i científica en aquesta matèria.

No obstant, atesos els àmbits d’extensió que haurà de promocionar la Fundació Sèlvans, el seu patronat fundacional haurà d’agrupar ens a altres escales de treball, i comptar amb una composició el més sòlida possible. A tal efecte, a nivell internacional caldrà comptar amb la complicitat d’agències de cooperació pel desenvolupament (en concret, a través de l’Agència Catalana de cooperació pel desenvolupament –ACCD- i l’Agència Espanyola de Cooperació internacional pel Desenvolupament -AECID-) i l’Organització de les Nacions Unides (ONU); a nivell europeu amb la Comissió Europea i l’Institut Forestal Europeu (EFI); a nivell espanyol amb el Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino del govern d’Espanya; i a nivell català amb dels departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DARPAM) i el de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya.

A més, també cal l’aliança idònia d’un organisme públic que tingui per objectiu la investigació bàsica i aplicada en els àmbits científics i tècnics de la gestió del medi natural, com n’és el cas l’Institut de Medi Ambient (IMA) de la Universitat de Girona (UdG). En aquest sentit, s’ha signat un conveni de cooperació entre la Diputació de Girona i la UdG, a través de l’IMA, concretant un programa d’actuacions per als exercicis 2011 i 2012 en el que:

  • S’emprendran les tasques i gestions necessàries per a la implicació de les entitats i institucions més idònies amb l’objectiu de constituir una fundació dedicada a la preservació del patrimoni forestal singular.
  • Com a resultat d’aquest procés, l’IMA elaborarà una proposta que matisarà la naturalesa, les condicions i les complicitats per a la creació de la fundació.
  • La Diputació de Girona (institució d’àmbit local de Catalunya) , en qualitat d’impulsora del Programa Sèlvans i amb la voluntat d’ampliar el rang d’actuació en la preservació del patrimoni forestal singular, donarà suport institucional en el procés constitutiu d’una fundació en aquesta matèria, facilitarà la documentació vinculada a aquest programa, i hi procurarà un espai de treball.