Programa Sèlvans

Resultats

© Jaume Hidalgo

Fins a mitjans de 2011 s’han establert reserves forestals en un total de 74 finques, de les quals 32 corresponen a boscos comunals d’ajuntaments, 3 a la Diputació de Girona i les altres 39 a terrenys privats. Globalment ocupen un total de 1.091,35 hectàrees, que suposen un 10,91% de les 10.000ha de boscos madurs que es calculen que poden haver-hi a la província de Girona i un 0,26% de les aproximadament 416.611 hectàrees de superfície boscosa de la província de Girona.

Aquestes reserves forestals apleguen una diversitat important de comunitats forestals, tot i que el repte és completar el conjunt de tipologies de bosc que es troben a les comarques gironines, de forma que d’excepcional riquesa florística i faunística present pugui ser recollida en aquesta xarxa de boscos destinats a evolució natural.

La conformació d’aquesta xarxa de microreserves forestals, en tractar-se de petits rodals que signifiquen en conjunt un percentatge minúscul de la superfície potencialment aprofitable, en cap moment és obstacle per a l’explotació fustera de la superfície productora, ni tampoc perjudica o condiciona l’estratègia o el desenvolupament de les actuacions de prevenció d’incendis forestals. Per tant, lluny de restar productivitat a la propietat forestal, la conservació del patrimoni forestal singular suposa una oportunitat per incrementar la renda del bosc.

A més, al mateix temps, el Programa Sèlvans ha posat a l’abast diferents instruments i línies de suport de foment de la connectivitat ecològica per vetllar que aquestes reserves forestals, i els espais naturals que els contenen, no quedin fragmentats i aïllats en el territori.

Aquestes tasques s’han desenvolupat des de la supramunicipalitat i amb la complicitat de les administracions locals, aquelles que aporten una major garantia en la conservació dels recursos.

© Diputació de Girona