Programa Sèlvans

Seguiment

Aquests retalls de bosc inalterats representen un laboratori perfecte per conèixer pautes de creixement dels arbres en diferents situacions i tipologies d’estructura forestal.

Des de l’any 2006, a les primeres reserves forestals establertes dins del Parc Natural del Montseny, s’hi realitzen inventaris sobre la diversitat florística i les comunitats de fauna dependents de la fusta en descomposició (coleòpters) o de les cavitats en arbres vells (quiròpters, rapinyaires i ocells insectívors). També s’han fixat parcel·les de recerca i s’han instal·lat dispositius per mesurar diferents paràmetres sobre la dinàmica de creixement dels arbres i la producció i reciclatge de la virosta.

L’any 2010 es va iniciar un programa de recerca per al conjunt de la xarxa de reserves forestals, amb la col·laboració del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, amb l’objectiu de caracteritzar i interpretar l’evolució de l’estructura forestal, especialment la dinàmica que segueixen les grans soques i la fusta morta, en diferents escenaris de les principals comunitats forestals.

© Jaume Hidalgo