Patrimoni forestal singular

Selves primàries

Les selves primàries són boscos que es mantenen intactes i en el seu estat original. Actualment segueixen una dinàmica i evolució que únicament depèn del règim de pertorbacions naturals.

Les selves primàries són boscos que es mantenen intactes i en el seu estat original

Alberguen almenys les 2/3 parts de la biodiversitat terrestre, regulen les condicions meteorològiques i tenen un paper clau en la mitigació del canvi climàtic, protegeixen el sòl, regulen el subministrament d’aigua dolça, són vitals per a la supervivència de les comunitats indígenes i tenen un important interès científic.

La importància de les selves primàries