Solucions possibles

El projecte Sèlvans ha de permetre fer front a les amenaces i problemàtiques que pateixen els boscos arreu del món. Existeixen tota una sèrie de possibles fórmules d’actuació per tal d’assolir el compliment dels objectius assumits per Sèlvans, els quals van encaminats a donar suport i actuar en relació als compromisos internacionals existents en matèria de lluita contra el canvi climàtic, conservació de la biodiversitat del planeta i supervivència de les comunitats primigènies, a través de la protecció de les selves primàries. Per altra banda, l’actuació en el tròpic ha d’anar acompanyada d’una acció de corresponsabilitat mitjançant tasques de conservació dels boscos vells i singulars.

Política de protecció forestal


Els objectius assumits per Sèlvans es poden assolir a través de l’extensió de reserves de boscos vells i singulars configurant una xarxa d’àrees protegides, la protecció d’elements singulars i la incorporació de criteris de protecció de boscos madurs en els plans d’ordenació i planificació forestals…
Ampliar

Custòdia del territori

 


Els objectius assumits per Sèlvans es poden assolir a través de la integració de boscos no protegits sota criteris de conservació a través de fórmules de custòdia com l’adquisició de la propietat o de drets reals, arrendament, cessió d’ús, contracte de custòdia o acords verbals…

Ampliar

Internalització dels intangibles


Els objectius assumits per Sèlvans es poden assolir a través de la incorporació d’un sistema de compensació a la propietat forestal en concepte dels beneficis i serveis ambientals dels boscos vells i singulars mitjançant el pagament per serveis ambientals o el mercat de carboni…

Ampliar

Instruments de conservació