Valor del patrimoni forestal singular

Boscos madursEls boscos madurs són boscos que tenen elements lligats a l’edat i a l’estructura arbrada que els hi confereixen un interès especial…

Ampliar

Selves primàriesLes selves primàries són boscos que es mantenen intactes i en el seu estat original. Actualment segueixen una dinàmica i evolució que únicamen…

Ampliar

La destrucció que han patit els boscos originaris del planeta i l’actual ritme de desforestació fan palès la necessitat de preservació dels darrers relictes de selva primària