Fundació

Visibilitat del Programa

hiljainenmies

El potencial mediàtic de la Fundació i del Programa Sèlvans és molt alt, atès que les problemàtiques respecte a la biodiversitat, el canvi climàtic i les cultures indígenes són de gran actualitat i tenen molt bona acollida en els mitjans de comunicació. A més, actualment una comunicació de qualitat,  ràpida i eficaç és una eina diferencial fonamental, fins al punt que una bona divulgació pot arribar a representar el cinquanta per cent de l’èxit de qualsevol projecte. Per aquest motiu, Sèlvans ha de comptar amb una àrea de comunicació pròpia, els objectius de la qual han de ser:

1. Divulgar la necessitat de conservació dels boscos primaris en bé de la biodiversitat i de la mateixa espècie humana. Es tracta de donar a conèixer la importància de la conservació dels boscos primaris i els boscos madurs per al futur de l’espècie humana en particular i de la vida al Planeta en general. Això significa treballar en la conscienciació de la societat sobre aquests aspectes a tots els nivells, des de programes a les escoles, publicacions en diaris i programes de ràdio o televisió.

2. Divulgar el Programa Sèlvans i les seves actuacions en tots els àmbits i escales de treball. El programa necessita donar a conèixer la seva magnitud i especialment les fites aconseguides pel projecte de conservació, amb una atenció especial a la divulgació dels espònsors o entitats col·laboradores, de manera que qualsevol entitat o empresa que inverteixi en el Programa Sèlvans tingui no només una recompensa moral, sinó també un retorn directe en publicitat

3. Presentar la transparència de funcionament de la Fundació Sèlvans. Atenent a la sensibilitat de la societat actual, el sector en el que la Fundació desenvoluparà les seves activitats i les potencials fonts de finançament, és fonamental fer públic l’alt nivell de compromís i de responsabilitat que la Fundació s’exigeix a si mateixa i al seu entorn de treball.

Per altra banda, les eines i mètodes disponibles per a consolidar els objectius de l’Àrea de Comunicació de cares a la visibilitat del Programa són els següents:

1. Banc d’imatges. Creació d’un banc de dades i d’imatges (de vídeo i de fotografia) sobre Sèlvans, els seus projectes, els àmbits d’actuació i la conservació dels boscos i la biodiversitat a nivell mundial. Una part d’aquest banc estarà a disposició de qualsevol mitjà de comunicació, i que el podrà utilitzar gratuïtament, amb l’únic compromís de citar la font d’informació. Així s’aconsegueix, d’una banda, afavorir la divulgació del missatge conservacionista de Sèlvans i, de retruc, donar a conèixer el mateix projecte en tots els àmbits.

2. Atenció als mitjans. Inclou l’atenció als mitjans de comunicació que es dirigeixin a Sèlvans i l’elaboració periòdica de comunicats/rodes/dossiers de premsa per a informar de fets concrets d’interès dins de l’àmbit d’actuació del projecte i també dels avenços de Sèlvans a Catalunya i al món, amb lliurament de material fotogràfic i de vídeo gratuïts.

3. Material propi. Edició i distribució de material divulgatiu propi, com material imprès, power-points, jocs o documentals, entre d’altres.

4. Televisió. Promoció de la presència de Sèlvans a la televisió, bé sigui mitjançant col·laboracions en programes de temàtiques mediambientals o promovent la creació de nous programes dedicats als objectius de difusió de la Fundació. Veure vídeos

5. Pàgina web. Elaboració i manteniment d’una pàgina web interactiva sobre Sèlvans i la seva tasca de conservació i sobre els boscos primaris i madurs en general. Una part del material de la web podrà estar a disposició de mitjans de comunicació, estudiants i, en general, de qualsevol interessat per a la seva utilització gratuïta.

© Jaume Hidalgo